Angličtina pro děti od 4 do 7 let

Kurzy pro děti od 4 do 7 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

 

 

Kladno

ČAS

VĚK

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

pondělí 14.40 - 15.30

5 - 7 let

Think in English2 28. září 2020  

 

Místo konání: ZŠ Stará Amálka, Zd.Petříka 1756, Kladno

 

 

Slaný

ČAS

VĚK

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

pondělí 13.00 - 13.50

4 - 6 let

Think in English1

28. září 2020

 

úterý 15.00 - 15.50

5 - 6 let

Think in English3

29. září 2020

1

středa 15.10 - 16.00

4 - 5 let

Think in English1

23. září 2020

5

 

Místo konání: Wilsonova 571, Slaný

 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA - REZERVACE NUTNÁ!

14.9. 2020 od 13.00

16.9. 2020 od 15.10 

 

Počet dětí ve skupině: 5 - 8

Kurz bude otevřen v případě, že se na něj závazně přihlásí min.5 dětí.

 

Think in English 1 (oranžové desky) - kurz vhodný pro předškolní děti, které se s aj již setkaly i pro ty, které uslyšlí aj poprvé

Think in English 2 (žluté desky) - kurz vhodný pro předškolní děti, které absolvovaly kurz Think in English 1 nebo které chodily do jiného kroužku aj nebo pro děti starší 4,5 let

Think in English 3 (červené desky) - kurz vhodný pro předškoláky a prvňáčky, nejlépe pokud absolvovaly předchozí kurzy Think in English nebo už z aj něco znají

Kurzy jsou celoroční po 32 lekcích.

Cena kurzu: 

a) 4.990,- za celý rok při jednorázové platbě do 18. září 2019 (156,-/ 50 min lekci)

b) 2x 2.590,- ve dvou splátkách, kdy 1. se hradí společně s přihláškou do 18. září a 2. je splatná do konce ledna 2021 (162,-/ 50 min lekci)

Sourozenec může využít 10% slevu.

Vaše místo v kurzu bude rezervováno po uhrazení kurzovného. V případě absence dítěte v průběhu kurzu se kurzovné nevrací. Při zameškání více než 5 po sobě jdoucích lekcí z důvodu nemoci, je možné se domluvit na kompenzaci nebo vrácení 50% kurzovného za neodchozené lekce.

Cena výukových materiálů: 

930Kč-1200Kč (obrázkový slovník, 3 -4 pracovní knížky a 3-4 CD; hradí se společně s kurzovným před zahájením kurzu)

Kontaktní osoba: 

Eva Vávrová, tel: +420 777 078 708, eva.vavra@centrum.cz