děti 7 - 10 let

Kurzy pro děti od 7 do 10 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Děti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Děti si osvojí slovní zásobu a stavbu vět bez biflování v návaznosti na sluchovou paměť

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

 

 

Kladno

ČAS

VĚK 

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

Pondělí 15.40 - 16.40

6 - 8 let

School Kids 2

5. října 2020

2

Místo konání: ZŠ Stará Amálka, Zd.Petříka 1756, Kladno

 

 

Slaný

ČAS

VĚK 

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

úterý 13.45 - 14.45

8 - 10 let

School Kids 3

29. září 2020

1

středa 14.00 - 15.00

9 - 11 let

School Kids 4

30. září 2020

1

čtvrtek 13.45 - 14.45

6 - 8 let

School Kids 2

24. září 2020

2

čtvrtek 15.30 - 16.30

6 - 8 let

School Kids 1

1. října 2020

3

pátek 15.00 - 16.00

7 - 9 let

School Kids 1

25. září 2020 kurz obsazen

Místo konání: Wilsonova 571, Slaný

 

 

Počet dětí ve skupině: 5 - 7

Kurz bude otevřen v případě, že se na něj závazně přihlásí min.5 děti.

Kurzy jsou celoroční po 32 lekcích.

Cena kurzu: 

a) 5.190,- za celý rok při jednorázové platbě do 14 dnů před zahájením kurzu (162,-/ 60 min lekci)

b) 2x 2.690,- ve dvou splátkách, kdy 1. se hradí společně s přihláškou do 14 dnů před zahájením kurzu a 2. je splatná do konce ledna 2021 (168,-/ 60 min lekci)

Sourozenec může využít 10% slevu.

Vaše místo v kurzu bude rezervováno po uhrazení kurzovného. V případě absence dítěte v průběhu kurzu se kurzovné nevrací. Při zameškání více než 5 po sobě jdoucích lekcí z důvodu nemoci, je možné se domluvit na kompenzaci nebo vrácení 50% kurzovného za neodchozené lekce.

 

Cena výukových materiálů: 

930Kč - 1200Kč na celý školní rok (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD; hradí se společně s kurzovným před zahájením kurzu)

Kontaktní osoba: 

Bc. Eva Vávrová, tel: +420 777 078 708, email: eva.vavra@centrum.cz