O metodě

Think in English

  • Think in English je ucelený a návazný systém výuky anglického jazyka pro děti ve věku od 2 do 18 let, s kterým je spojeno více než 18 let praktických zkušeností

  • Používá didaktický materiál, který byl vytvořen přímo pro metodu Think in English, vychází z principů a zásad Montessori pedagogiky, vzbuzuje u dětí zvídavost a zájem a umožňuje dětem být aktivní po celou dobu výuky

  • Montessori pedagogika je jeden z nejúspěšnějších vzdělávacích systémů v USA a Západní Evropě

  • Metoda Think in English je dále ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Využívá se senzitivních období dítěte k získání hlubokých praktických komunikativních dovedností v anglickém jazyce

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a „zážitkovou" formou

  • Úspěch při učení motivuje děti k další práci

  • Důraz je kladen na osvojování si mluvené řeči přes sluchovou paměť